Insinööritoimisto E-West Oy

Turvallisuus – Tehokkuus – Tietotaito

E-West Oy

Insinööritoimisto E-West Oy on ammattitaitoinen, nykyaikainen, kasvava ja pitkäaikaista rautatiekokemusta omaava yritys.

Yhtiön tavoitteena on turvalaite- ja sähkötekniikan asiantuntija-, suunnitteluttamis- ja suunnittelupalveluiden sekä projektinjohto- että valontapalveluiden tuottaminen rataverkon omistajalle tai toimittajille.

Yrityksemme henkilömäärä on tällä hetkellä yli 10 henkilöä ja yhteenlaskettu rautatieosaamisen kokemusmäärä ylittää yli 150 vuotta. E-West aloitti toimintansa heinäkuussa 2007.

Jos omat rahkeemme eivät riitä – meillä on kyky verkottua yhteistyökumppaneidemme kanssa – tarjotaksemme Tilaajalle parasta palvelua.

Projektinjohto- ja asiantuntijapalveluita

Insinööritoimisto E-West Oy on kokenut kiskoliikenteen sähkötekniikan rakennuttamis- ja asiantuntijapalveluiden konsulttitiimi.

E-West kehittää, suunnitteluttaa, suunnittelee, hankkii, rakennuttaa ja valvoo Tilaajan toimeksiannosta turvalaite-, vahvavirta-, sähkörata- sekä ICT-projekteja – riippumattomasti ja tehokkaasti.

Henkilöidemme referenssit löytyvät referenssit-sivulta.

Suunnittelupalvelut

Suunnitteluttaminen
Turvalaitesuunnittelu

Projektinjohto- ja valvontapalvelut

Rakennuttaminen
Valvonta

Asiantuntijapalvelut

Kehittäminen
Esiselvitykset
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

2D/3D CAD-suunnittelu

Suunnittelupalvelut
Tehdasmallinnus ja robottisimulointi